TRAINEE PROGRAM – FINANČNÝ GURUSpoločnosť EBG ako člen medzinárodnej skupiny INSIA pripravila pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl novinku – trainee program FINANČNÝ GURU.Program je určený pre šikovných študentov, ktorí majú chuť získať užitočné vedomosti a praktické skúsenosti v top sektore financií.

Trainee program pozostáva zo vzdelávania a riešenia praktických úloh v hlavných oblastiach finančného trhu (poisťovníctvo, bankovníctvo, dôchodkové zabezpečenie a pod). Tí najlepší budú mať možnosť po absolvovaní programu s nami spolupracovať aj naďalej a stanú sa z nich riadni členovia tímu EBG.


Čo program obsahuje?


 • Kick-off meeting
  Predstavenie spoločnosti, oboznámenie sa s harmonogramom, priestor na otázky.
 • Stáž = školenia + prax
  Stáž prebieha formou priebežných školení spojených s praxou. Každé nové školenie prináša úlohy, ktoré máte splniť.
 • Tréning
  Absolvujete niekoľko desiatok hodín tréningov zameraných na rozvoj vašich komunikačných a odborných zručností. Budete mať za úlohu riešiť konkrétne prípadové štúdie z finančného sektoru.
 • Záverečný test
  Úspešným absolvovaním záverečného testu, ktorý sa okrem písomnej časti skladá aj z praktickej časti, získate referenciu na základe ktorej sa môžete stať členom tímu EBG.
 • Certifikácie
  Po úspešnom zvládnutí záverečného testu budete mať možnosť absolvovať odborné certifikácie v Národnej banke Slovenska (zaplatené našou spoločnosťou) v rôznych sektoroch finančného trhu, ktoré zvýšia Váš profesionálny rating vo finančníctve.


 


Prečo sa zapojiť do programu?

 • Získanie odborných vedomostí
  Po absolvovaní kurzu nadobudnete užitočné vedomosti využiteľné v rôznych sektoroch finančného trhu.
 • Získanie praxe
  Získate prax v odbore: odborných, komunikačných a manažérskych zručností, ktoré využijete v práci.
 • Získanie certifikácie v špecializovaných sektoroch finančného trhu
  Certifikácia z Národnej banky Slovenska Vám pomôže pri odbornej špecializácii.
 • Získanie certifikátu od EBG
  Získate certifikát od EBG potvrdzujúci úspešné absolvovanie programu v odbore odborných, komunikačných a manažérskych zručností.
 • Pracovná ponuka
  Úspešní absolventi programu získajú pracovnú ponuku spolupracovať so spoločnosťou EBG a môžu sa stať úspešnými členmi tímu.

Koľko trainee program trvá?

Veľkou výhodou nášho programu je, že jeho intenzitu vieme prispôsobiť Vašim časovým možnostiam. Zvyčajné trvanie programu je v rozsahu 4 – 8 týždňov v závislosti od zvolenej intenzity (2 až 4 stretnutia do týždňa po 3 hodiny).

Ako sa môžem prihlásiť do trainee programu?

Najjednoduchšie je využiť kontaktný formulár na našom webe. Prihlásiť sa môžete aj e-mailom na adrese kariera(at)ebgas(dot)sk alebo na našej infolinke 042 / 321 44 81.

Aby sme mohli Vašu prihlášku posúdiť, budeme potrebovať aj:

 • Váš životopis a
 • krátky motivačný list (do 250 slov), v ktorom uvediete, čo od trainee programu očakávate a prečo by mohol byť prínosom pre Vašu osobnú alebo profesijnú budúcnosť.

Po posúdení prihlášok pozveme úspešných záujemcov na úvodné stretnutie (kick-off meeting), kde si predstavíme podrobnejší harmonogram školení a tréningov.
 
Tešíme sa na Vás


Kontaktný formulár


Máte nejaké otázky? Napíšte nám prostredníctom kontaktného formulára
a v priebehu niekoľkých hodín Vám odpovieme.


Meno a priezvisko
:
E-mail
:
Správa
:
 
 
 
Oblasti pôsobenia na finančnom trhu
 
 • EBG správa privátnych financií
  Pre fyzické osoby, živnostníkov a zamestnancov našich firemných partnerov.
 • EBG vzdelávanie
  Odborné semináre a tréningy pre zamestnancov, manažérov, študentov a širokú verejnosť.
 • EBG správa firemných financií
  Správa firemných financií určená pre malých a stredne veľkých podnikateľov.